Hlavní strana
Nabídka služeb
Referenční zakázky
Naši investoři
Hledáte práci?
Náš tým
Certifikáty ISO
» Politika jakosti
   Environmentální politika

UniCab, s.r.o.
tel.: 548 220 344
fax: 548 220 343
e-mail: unicab@unicab.cz
Merhautova 173, 613 00 Brno
Provozovna: Švehlova 44
                     ŠLAPANICE 664 51
Najděte nás na mapě

Politika jakosti společnosti UniCab, s.r.o.

Rozhodnutí č. 2009/05 ze dne 19.6.2009


Hlavními podnikatelskými činnostmi společnosti jsou

Montáž, údržba, opravy a servis elektrických a telekomunikačních zařízení.


Služby, poskytované zákazníkům, i další činnosti, zajišťované společností lze charakterizovat jako:

elektromontážní činnosti a s tím spojené stavební činnosti zaměřené na velké investiční celky a rekonstrukce kabelových sítí

vysoký podíl služeb – kontaktu se zákazníkem, s vysokou pružností našich služeb

organizační složitost činností, daná vícestrannými vztahy na stavebním trhu.


Posláním společnosti je poskytovat vysoce profesionální služby našim zákazníkům tak, aby byly plně uspokojeny jejich požadavky a potřeby a aby se na výsledky naší práce mohli spolehnout.

Veškeré činnosti společnosti na stavebně-montážních zakázkách směřují k uspokojení potřeb a očekávání zákazníka.

Kvalita všech činností a neustálé zlepšování úrovně našich služeb jsou podmínkou pro naplňování poslání společnosti.

Orientací na výsledky a dosahování přiměřeného zisku chceme přispívat k trvalému růstu společnosti. Vedení společnosti si uvědomuje svoji odpovědnost za vytváření podmínek pro naplňování tohoto poslání a pro další rozvoj společnosti.

Hlavní zdroj rozvoje firmy spočívá v budování profesionálního a stabilizovaného týmu zaměstnanců. Společnost dbá o soustavné vzdělávání svých zaměstnanců a zajišťuje vhodné pracovní podmínky.

Zaměstnanci podporují firmu svým zodpovědným a aktivním přístupem k práci.

Vytváříme trvalé a partnerské vztahy se svými dodavateli a partnery. V dlouhodobé spolupráci se stavebními firmami a s firmami, provádějícími zemní práce, vidíme jeden ze zdrojů úspěšného naplňování politiky společnosti.

Dobré jméno společnosti je naší vizitkou.