Hlavní strana
Nabídka služeb
Referenční zakázky
Naši investoři
Hledáte práci?
Náš tým
Certifikáty ISO
   Politika jakosti
» Environmentální politika

UniCab, s.r.o.
tel.: 548 220 344
fax: 548 220 343
e-mail: unicab@unicab.cz
Merhautova 173, 613 00 Brno
Provozovna: Švehlova 44
                     ŠLAPANICE 664 51
Najděte nás na mapě

Environmentální politika společnosti UniCab, s.r.o.

Rozhodnutí č. 2009/05 ze dne 19.6.2009

UniCab, s.r.o. provádí stavby v oblasti elektrotechniky, pokládky kabeláží a výstavby veřejného osvětlení. Jsme si vědomi vlivu svých činností na životní prostředí, a proto součástí strategie řízení naší společnosti je odborně řídit dopady svých činností tak, aby přispívala k ochraně a zlepšování životního prostředí, chránila zaměstnance a zákazníky. Tato politika je v souladu s environmentální politikou naší společnosti.

V rámci této politiky se společnost UniCab, s.r.o. zavazuje:

Zabudovat systém environmentálního managementu do procesu řízení tak, aby se ochrana životního prostředí stala součástí všech procesů ve společnosti.

Dodržovat platná ustanovení všech právních předpisů tj. zákonů, nařízení, vyhlášek a předpisů.

Zaměřit se na prevenci a eliminaci negativních vlivů svých činností na životní prostředí, zdraví zaměstnanců a obyvatel a na snížení rizik vzniku mimořádných událostí.

Používat technologie, stroje a zařízení šetrné k životnímu prostředí.

Pravidelně monitorovat a vyhodnocovat účinky vlivů vlastní činnosti na životní prostředí.

Využívat komplexní systém vzdělávání svých zaměstnanců k trvalému zvyšování jejich uvědomění a získávání potřebných znalostí v otázkách ochrany životního prostředí a zlepšovat environmentální systém společnosti prostřednictvím environmentálních cílů, snižovat a eliminovat odpady, zvyšovat recyklovatelnost odpadů z vlastní stavebně-montážní činnosti.

Zásady environmentální politiky jsou závazné pro všechny zaměstnance naší společnosti, kteří budou dbát na dodržování těchto zásad i u našich dodavatelů materiálů a služeb.